Espumisan x 100 kapsułek

chwilowy brak towaru

  • Producent: Berlin-Chemi
  • Kategoria: Leki na wzdęcia
  • Postać: kapsułki
Espumisan 100 kapsułek
Espumisan 100 kapsułek

1. CO TO JEST LEK ESPUMISAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Substancją czynną leku ESPUMISAN jest symetykon - stabilny, powierzchniowo czynny
polidimetylosiloksan. Zmniejsza on napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu, zawartych w
masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego, powodując ich pękanie. Dzięki temu gazy,
uwolnione na tej drodze, mogą być wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu
pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych jelit.
Symetykon wykazuje wyłącznie działanie powierzchniowe i nie wchodzi w jakiekolwiek reakcje
chemiczne. Jest substancją farmakologicznie i fizjologicznie obojętną.
Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym i jest wydalany w
postaci niezmienionej.
ESPUMISAN stosuje się:
- W leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem
się gazów w przewodzie pokarmowym, np.: wzdęcia.
- W przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym.
- W przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz
gastroskopii.
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ESPUMISAN
Kiedy nie stosować leku ESPUMISAN:
- w przypadku alergii (nadwrażliwości) na substancję czynną - symetykon lub na którąkolwiek z
pozostałych substancji pomocniczych leku ESPUMISAN.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ESPUMISAN:
W przypadku pojawienia się nowych i/lub uporczywych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, należy
skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny dolegliwości i ewentualnego zdiagnozowania
choroby powodującej takie objawy.

Stosowanie leku ESPUMISAN z innymi lekami
Nie są znane interakcje z innymi lekami.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
ESPUMISAN może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie
konieczności, również przed snem
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Brak ograniczeń do stosowania leku ESPUMISAN u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
ESPUMISAN nie ogranicza zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku ESPUMISAN
W związku z tym, że lek ESPUMISAN nie zawiera cukru może być również zażywany przez osoby
chore na cukrzycę i pacjentów z zaburzeniami trawienia cukrów.

3. JAK STOSOWAĆ ESPUMISAN
Lek ESPUMISAN należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości,
należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku ESPUMISAN to:
W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, np.:
wzdęcia, w tym, w przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym.
Dawkowanie u dorosłych i młodzieży
Zalecana dawka to 2 kapsułki produktu ESPUMISAN, co odpowiada 80 mg symetykonu, 3 do 4 razy
na dobę.
Dawkowanie u dzieci w wieku od 6 do 14 lat
Zalecana dawka to 2 kapsułki produktu ESPUMISAN, co odpowiada 80 mg symetykonu, 3 do 4 razy
na dobę.
Inne formy leku dostępne są dla młodszych dzieci i niemowląt.
W przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz
gastroskopii.
Zalecana dawka to 2 kapsułki produktu ESPUMISAN, co odpowiada 80 mg symetykonu, 3 razy na
dobę w dzień poprzedzający badanie i 2 kapsułki produktu ESPUMISAN rano, na czczo, w dniu
badania.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub odczucia, że działanie leku ESPUMISAN jest zbyt silne
lub zbyt słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Sposób stosowania
ESPUMISAN może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie
konieczności, również przed snem

Czas trwania leczenia
Leczenie należy prowadzić do momentu ustąpienia dolegliwości. W razie konieczności, lek
ESPUMISAN może być podawany przez dłuższy czas, nawet kilka lat.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ESPUMISAN
Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Symetykon jest substancją
chemicznie i fizjologicznie całkowicie obojętną, która nie wchłania się z przewodu pokarmowego,
dlatego można praktycznie wykluczyć możliwość zatrucia. Nawet duże dawki leku ESPUMISAN są
dobrze tolerowane.
Pominięcie zastosowania leku ESPUMISAN
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku ESPUMISAN.
Przerwanie stosowania leku ESPUMISAN
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ESPUMISAN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
W przypadku pojawienia się nowych i (lub) uporczywych dolegliwości brzusznych, wymagana jest
konsultacja lekarza. Dotychczas nie odnotowano żadnych działań niepożądanych związanych ze
stosowaniem leku ESPUMISAN.
Lek może powodować reakcje alergiczne ze względu na zawartość barwnika – żółcieni
pomarańczowej S (E110).
Parahydroksybenzoesan metylu może powodować reakcje nadwrażliwości, również reakcje

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ESPUMISAN
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Okres trwałości leku wynosi 3 lata.
Nie stosować leku ESPUMISAN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, co zrobić z lekami, których się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
Warunki przechowywania
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.
6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek ESPUMISAN
Substancją czynną leku ESPUMISAN jest symetykon.
Każda kapsułka zawiera 40 mg symetykonu.
Inne składniki leku to: parahydroksybenzoesan metylu, żelatyna, glicerol 85%, żółcień pomarańczowa
(E 110), żółcień chinolinowa (E 104)
Jak wygląda lek ESPUMISAN i co zawiera opakowanie
Kapsułki żelatynowe, prawie okrągłe, żółte, miękkie, o gładkiej powierzchni i widocznej spoinie.
Lek ESPUMISAN dostępny jest w opakowaniach po 25, 100 kapsułek w kartonowym pudełku lub 100
kapsułek w butelce ze szkła bezbarwnego z zatyczką.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Niemcy
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
Tel: (22) 566 2100
Fax: (22) 566 2101
Data zatwierdzenia ulotki:
17.12.2008 r.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Leki na wzdęcia